O autoru

npetricslika

Prof. emeritus Nedjeljka Petric rođena je u Visu 15. svibnja 1928. godine. Nakon diplomiranja zaposlila se u tvornici “Dalmacija” u Dugom Ratu. Izabrana je za rukovoditelja   kemijskog laboratorija, a zatim za glavnog inženjera proizvodnje. Godine 1964. dr. sc. Nedjeljka Petric zaposlila se na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu. Doktorila je 1972. godine. Predavala je sljedeće kolegije: Tehnička termodinamika, Termodinamika realnih sustava te Kemijsko-inženjerska termodinamika na poslijediplomskom studiju.

Za  prodekana  za  znanstveno-nastavnu problematiku izabrana je u dva mandata (1978.-1983. god.).

Za  dekana  Kemijsko-tehnološkog fakulteta izabrana je također u dva mandata (1983.-1987. god.).

Izdala je knjigu „Duhovnost i znanost“, “Religion  and  science”,  Matica  Hrvatska  Split,  2002. god.

Također je izdala knjigu „Najdraži doživljaji“, „Experiences most dear“, Matica  Hrvatska  Split,  2013. god. Knjiga predstavlja (prikazuje) i povezivanje Kristove Nove zapovijedi sa znanošću, a to je najveća (najznačajnija) povezanost vjere i znanosti.

Član  je  „New  York Academy of Sciences“ od 1996. god.

Uvrštena  je  u  referentne  selektivne  biografske  baze  podataka, npr: Barons Who’s Who in The Europe 500: Leaders for the New Century.

Godine 1999. International Biographical Centre Cambridge England  proglasio  ju  je,  za  osobite  zasluge  u  znanosti, istaknutom osobom XX. stoljeća (Outstanding Personalities of the 20 th  Century). Također ju je uvrstio u 2000 istaknutih intelektualaca XX. stoljeća (Outstanding 2000 Intellectuals of the 20 th  Century) i proglasio međunarodnom ženom godine 2000./2001.  (International  woman  of  the  year  2000-2001).

Godine 2001. International Biographical Centre Cambridge England uvrstio ju je u 2000 istaknutih intelektualaca XXI. stoljeća (Outstanding 2000 Intelectuals of the 21 st  Century) u polju kemijskog inženjerstva i Religija i znanost.

Također  joj  je  za  osobite  zasluge  u  znanosti  studenoga 1999.  uručeno  Odlikovanje  Reda  Danice  hrvatske  s  likom Ruđera  Boškovića,  kojim  ju  je  povodom  Dana  državnosti odlikovao Predsjednik Republike Hrvatske.

Godine    2008.    “People’s    International    University” Incorporated in Europe and in the United States of America with Rojal Charter, proglasio ju je – Profesorom Emeritusom kemijske znanosti (Emeritus Profesor of Chemical science).

Godine 2008. “North West London University” proglasio ju  je  –  Počasnim  profesorom  Religije  i  obrazovanja  – (Honorary Professor of Religion and Education).

Godine    2008.    “People’s    International    University” proglasio  ju  je  –  Počasnim  profesorom  Religije  i  znanosti (Honorary Professor of Religion and Science).

Godine   2010.   “International   Biografical   Centre   of  Cambridge, England” proglasio ju je – Ženom godine 2010. (Woman of the Year 2010.).

Godine   2010.   “The   American   Biografical   Institute” proglasio  ju  je  –  Ženom  godine  2010.  (Woman  of  the  Year 2010.).

Godine   2011.   “The   American   Biografical   Institute” proglasio ju je – Ženom godine 2011. (Woman of the Year 2011.), u području – Vjere i znanosti – (In the field of Religion and Science).